privacy

Gizlilik Politikası

LiftArt Kaliteli Yaşam ve Asansör Sistemleri Ltd. Şti.

Açıklamalar:
Site Sahibi, Satıcı: LiftArt (bundan sonra Firma olarak anılacaktır)
Mal ve Hizmet Satın Alan, Siteden Yararlanan: Üye veya misafir (bundan sonra sadece üye olarak anılacaktır)

Gizlilik Politikası:

Firmamız ve internet sitemizde üye-müşteri-misafir bilgilerinin gizliliği, korunması, işlenmesi-kullanımı, ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda, aşağıda cari esasları belirtilen Gizlilik Kuralları-Politikası ve Kullanım Şartları geçerlidir.

Üyeler veya misafirler tarafından verilen bilgiler ile üyenin yaptığı işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre Firmamız veya ilgili kuruluşça (SSL güvenliği, Kredi Kartı ödeme Alt Yapısı) sistemlerde ve internet altyapısında alınmıştır. Sitemizi kullanımlarınızda tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Firmamız’den bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir. (Kredi kartı “şifresi” gibi bilgiler Firmamız tarafından tarafından görülmez ve kaydedilmez).

Sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

Üyelerimize ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir. Ayrıca, verdikleri kişisel bilgiler ile alışverişlerine dair her türlü kişisel olan-olmayan bilgileri, kanunlara uygun biçimde, Firmamız LiftArt, halefleri ve/veya bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından, her türlü , ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik bilgilendirmeleri, uygulamaları ve işlemleri yapılması amacı ile süresiz olarak veya yasal/öngörülecek süre için kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

Site’nin mobil versiyonu-aplikasyonunun (akıllı cihaz uygulamasının) kullanıldığı hallerde Üyelerin Firmamıza, LiftArt Firmaları’na, bayileri ile anlaşmalı kuruluşlarına ait fiziki ve e-ticaret mağazaları-reyonları ile içinde yer aldıkları yapıları-siteleri ziyaretlerine ve buralardan alışverişlerine dair her türlü kişisel olan-olmayan bilgiler de (konum verileri, incelenen ürünler ve alışveriş konusu ürün-tutar bilgileri dahil) cihazlarında ilgili fonksiyonlar açık ise bluetooth ve kablosuz ağ bağlantılarından uygun teknik yöntemler ile alınabilir, yukarıdaki paragrafta belirtilen ticari amaçlar ile anılan şirketler ve kuruluşlarca süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. Üyelerin veya misafirlerin kişisel bilgileri içerisinde kredi kartı bilgileri dahil değildir, bu bilgiler firmamızda depolanmaz, görüntülenmez, kayıt edilmez. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Firmamız’den bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşlarınca online olarak üye ile aralarında gerçekleştirilmektedir.

Üyelerimiz ile, yine kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için Firmamız LiftArt’ca SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, (cihazınızda açık ise) bluetooth-diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile sosyal, ticari ve sair elektronik iletişimler yapılabilir, Üyelerimize ticari elektronik iletiler gönderilebilir.

Sitemizden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir; reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi, kullanım şartları ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Firmamız sorumlu değildir.

Üyelerin Sitemizden veya Sitemizde link verilen diğer sitelerden edindikleri bilgiler, taraflarına elektronik iletişimi yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları her türlü işlem ve uygulama ile sonuçlarından Üyeler sorumludurlar.

Üyelerin belirtilen suretler ile bilgilenmeleri ve/veya taraflarına yapılan iletişimler, bilgilendirmeler, tanıtım ve reklamlar neticesi bir ürün/hizmet satın alması söz konusu olursa anılan işlem ayrıca ve kanuni usulünce yapılacak tüketici sözleşmesine tabidir. Tüketici sözleşmesi kendi şartlarında ve tarafları arasında uygulanır. Sitemizden alışverişlerinizde, her işlem sırasında göreceğiniz sipariş ön bilgilendirme formu-mesafeli satış sözleşmesi şartları geçerli olacaktır.

Üyelerimiz arzu ettikleri her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin (yukarıda-aşağıda) belirtilen iletişim kanallarından Firmamıza ulaşarak kişisel veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya taraflarına ticari elektronik iletişimleri durdurabilirler. Üyenin bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre mümkün-gereken işlem ve iletişimler devam eder). Üye dilerse ayrıca, hukuken muhafazası gereken ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Üye isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler hakkında Firmamıza her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

Sitemiz ile ilgili her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Firmamızın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Firmamıza ve/veya LiftArt Şirketi’ne aittir. Sitemiz ile ilgili her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Firmamızın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Firmamıza ve/veya LiftArt Şirketi’ne aittir.

Firmamız yukarıdaki konularda ve Üyelerine sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler Firmamızca Siteden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur; tüm kampanyalar duyurulan şartlarına tabidir.

Tüm bu konularda ek bilgi almak için Firmamıza danışabilirsiniz.

Üyelerimiz talep ve şikayetlerini şu iletişim kanallarından ulaşarak Firmamıza bildirebilirler:

Adres: Bahçeşehir 1. Kısım Mah. Vali Recep Yazıcıoğlu Cad. Nilüfer Çayı Sok. Villa 5 No:10
Başakşehir, 34488 İstanbul

Telefon: +90 212 608 00 70, Faks: 0 212 608 00 69

E-mail: info@liftart.com.tr

İnternet Adresi: www.engelliasansoru.org

Saygılarımızla

LiftArt Kaliteli Yaşam ve Asansör Sistemleri Ltd. Şti.
Gizlilik Politikası

Call Now Button
×