terms

Şartlar Koşullar

LiftArt’nın olağan ziyaretçileri için bir gizlilik politikası bulunmamaktadırengelliasansoru.org’nin genel bir gizlilik politikası veya kullanım şartları bulunmamaktadır. Ancak siteye üye olan kullanıcılar için bir “Üyelik Sözleşmesi” vardır. Bu nedenle LiftArt’a üye olan kullanıcılara ilişkin pratikler bu sözleşmede açıklansa da, üye olmadan (dolayısıyla bu sözleşmeyi kabul etmeden) LiftArt servislerinden faydalananlara ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır. LiftArt, IP adresiniz ve site içerisinde ziyaret ettiğiniz sayfalara ilişkin bilgilerinizi toplar LiftArt “kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunabilmek için” kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Bu çerçevede siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve IP adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin adresi gibi birtakım bilgiler LiftArt tarafından toplanabilir.LiftArt Gizlilik Politikası, üçüncü kişi çerez kullanımı hakkında bilgi vermemektedirLiftArt, üçüncü kişi çerez kullanımına ilişkin bilgi vermese de biz, Disconnect.me ile yaptığımız denemede Google ve Yandex’in internet sitesinde aktif halde olduğunu gözlemledik.LiftArt, kişisel ve alışveriş bilgilerinizi reklam amaçlı kullanmakta ve iştiraki olan diğer şirketlerle de paylaşmaktadırÜyelik sözleşmesinde kural olarak “LiftArt tüketiciden elde ettiği kişisel bilgi ve verileri gizli bir şekilde tutup üçüncü kişiler ile paylaşmaz” denmekte ve fakat devamında oldukça geniş bir liste yaparak bu durumlarda kişisel verilerinizin LiftArt iştiraki olan tüm şirketler tarafından  kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğinizi söylemektedir. Aynı zamanda üyelerin, internet, telefon, SMS vb. iletişim kanalları aracılığıyla kendileriyle irtibata geçilmesine izin verdiği kabul edilmektedir. Verilerinin paylaşımını istemeyen ve reklam amaçlı iletişime izin vermeyen üye bu talebini müşteri hizmetlerine iletebilmektedir Üyeler yukarıdaki sözleme hükmü aksine bir bildirimde bulunabilirler. Eğer e-posta ve/veya SMS almaktan vazgeçmek isteniyorsa bunu site üzerindeki üye sayfasından yapmak mümkünken, veri paylaşım tercihlerinin değiştirilebilmesi için LiftArt’nın müşteri hizmetlerine ulaşılması ve talebin bu şekilde iletilmesi gerekmektedir.

LiftArt mahkeme kararına gerek kalmaksızın verilerinizi üçüncü şahıslarla paylaşabilir

LiftArt yasal gereklere uygun hareket etmek için kişisel verileri  paylaşabileceğini belirtmektedir. Ayrıca LiftArt, çalışanlarının ve yöneticilerinin haklarını korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde de verilerinizi açıklayabilir.

LiftArt kullanıcıları, üye olurken verdikleri yanlış bilgilerden kaynaklanacak tüm zararlardan sorumludurlar 

Kullanıcılar internet sitesine üye olurken verdikleri kişisel bilgilerin doğruluğunu taahhüt ederler ve bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle LiftArt’nın uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceklerini kabul ederler.

 LiftArt, kullanıcı hesabınızı ve bilgilerinizi tek taraflı olarak silebilir 

LiftArt tek taraflı olarak üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkını saklı tutmaktadır.

LiftArt, sözleşme değişiklikleri hakkında kullanıcılarını bilgilendirmemektedir

LiftArt, üyelik sözleşmesinin koşullarını “hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın” her zaman tek taraflı olarak değiştirebileceğini belirtmektedir. Sözleşmede, değiştirilen hükümlerin yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edeceği ifade edilmektedir.

 LiftArt Android uygulaması kamera erişim izni istemektedir 

LiftArt Android uygulaması kurulabilmesi için telefon kamerasına erişim izni istemektedir. Ancak güncel Android sürümleri, uygulama izinlerinin kullanıcı tarafından (uygulama taleplerinin aksine dahi olsa) değiştirilmesine imkan sağlamaktadır.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ – Özet
1. Taraflar
a) www.engelliasansoru.org internet sitesinin faaliyetlerini yürüten bahçeşehir 1. Kısım Mah. Vali Recep Yazıcıoğlu Cad. Nilüfer Çayı Sok. Villa 5 No:10 Başakşehir, 34488 İstanbul adresinde mukim LiftArt Kaliteli Yaşam ve Asansör Sistemleri Ltd. Şti. (Bundan böyle “LiftArt” olarak anılacaktır).
b) www.engelliasansoru.org internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)
2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu LiftArt’nın sahip olduğu internet sitesi www.engelliasansoru.org ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.
3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Üye, www.engelliasansoru.org internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, LiftArt’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.2. Üye, LiftArt tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından LiftArt’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, LiftArt’nın sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
3.3. Üye www.engelliasansoru.org internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
3.4. Üye, www.engelliasansoru.org internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.5. www.engelliasansoru.org internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin LiftArt’yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. LiftArt’nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.6. LiftArt, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.engelliasansoru.org internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden LiftArt’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, LiftArt’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, LiftArt’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesinee uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.9. LiftArt’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, LiftArt’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.10. www.engelliasansoru.org internet sitesi yazılım ve tasarımı LiftArt mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
3.11. LiftArt tarafından www.engelliasansoru.org internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.12. LiftArt kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. LiftArt, üyenin www.engelliasansoru.org internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
3.13. LiftArt’ya üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında LiftArt  iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, LiftArt’ya üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, DOL iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, LiftArt iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, DOL iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, LiftArt  iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece LiftArt  iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve LiftArt  iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini LiftArt’nın müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.
3.14. LiftArt, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya LiftArt’ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) LiftArt ve LiftArt web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
3.15. LiftArt web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye LiftArt web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.16. LiftArt, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya LiftArt web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.17. LiftArt, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.18. Taraflar, LiftArt’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
3.19. LiftArt, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Benim Sayfam” bölümündeki “Tercihlerim” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.
4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya LiftArt tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. LiftArt üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
5. İhtilaflerin Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
6. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Call Now Button
×