[:tr]Apartmana engelli asansörü yaptırabilir miyim?

Apartmanlarında insan asansörü olmayan ve merdiven kullanması gereken ama zorluk çeken yaşlı, engelli, kaza geçirmiş kişiler apartmanları için çözüm arayışı içine girerler. Eğer apartmanlarında klasik tip insan asansörü yapılabilecek bir yer yoksa ya binanın dışından asansör yaptırmaları ya da merdivenlerine koltuklu engelli asansörü yaptırmaları gerekmektedir. Bunlar dışında maalesef başka çözüm bulunmamaktadır, ev değiştirmenin dışında tabi ki.

Merdiven asansörleri engelli yönetmeliğine tabidir ve yapılabilmesi için asansör yönetmeliği gibi tüm kat maliklerinin onayına ihtiyaç duyulmaz. Aşağıda ilgili kanun maddesini okuyabilirsiniz.

Engelli asansörü hemen hemen her tip merdivene uygulanabilir önemli olan merdiven genişliğinin ve sahanlıkların yeterli genişlikte olmasıdır. Bazı apartmanların basamakları yeterli genişlikte olsa da ara sahanlıkların yeterli ölçüde olmamasından dolayı engelli asansörü dönüş yapamayabilir, dolayısı ile engelli asansörü her apartman için uygun olmayabilir.

Apartmanınıza engelli asansörü yaptırmak için belediyeden izine, belediye ruhsatına ihtiyacınız yoktur.

İlgili Kanun Maddesi:
Merdiven Asansörü ile ilgili Kat Mülkiyeti Kanunu
4133 Sayılı
KAT MÜLKİYETİ KANUNU
Kanun Numarası : 634
Kabul Tarihi : 23/6/1965
Yayımlandğı R. Gazete : Tarih : 2/7/1965 Sayı : 12038
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 2932

Madde 42 – Kat malikleri, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarında bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.

(Ek fıkra: 1/7/2005-5378/19 md.) Engellilerin yaşamı için zorunluluk göstermesi hâlinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. Toplantının bu süre içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler, tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır. Komisyonun teşkili, çalışma usûlü ile engellinin kullanımından sonraki süreç ile ilgili usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. (1)
Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.

Apartmana engelli asansörü yaptırmak isteyen ve fiyatı merak edenler bu adresten “engelli asansörleri fiyatları” bazı bilgilere ulaşabilir veya bizi arayarak detaylı bilgi alabilirler. 0549 08 00 70

LiftArt
Mayıs 2020[:en]Can I have a disabled lift in the apartment?

People who do not have a human elevator in their apartment and who need to use stairs but have difficulties, seeking solutions for their apartments are looking for a solution. If there is no place for classical-type human elevators in their apartments, they should either make an elevator from outside the building or have a disabled disabled elevator on their stairs. Unfortunately, there is no other solution, apart from changing houses, of course.

Stair lifts are subject to disabled regulations, and approval of all floor owners, such as elevator regulation, is not required for construction. You can read the related law article below.

It is important that the disabled lift can be applied to almost any type of ladder. Although the steps of some apartments are wide enough, the disabled elevators may not be able to turn because of the insufficient intermediate landings, so the disabled elevators may not be suitable for every apartment.

There is a very easy way to find out if a disabled elevator can be built in your apartment. If the goods can be lowered and removed from your stairs, the disabled chair lift can definitely be applied to your apartment. The steepness of the staircase, step depth, step height are not important.

You do not need a city permit or a municipal license in order to have your disabled elevator installed in your apartment.[:]