Asansör Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Asansörün Planlama Aşamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler:
– Binanın bağlı olduğu belediyenin imar ve yangın yönetmelikleri incelenmelidir.
– Elektrik tesisatı projesinde asansöre ait kolon hattı şemaları, kuyu aydınlatma, besleme panosu detayları ve makine dairesi aydınlatması gösterilmelidir.
– Asansör avam projesi yetkili asansör montaj firmalarına yaptırılmalıdır.
– Asansörün kullanım amacı avam projeyi hazırlayan mühendise detaylı olarak anlatılmalıdır.
– Avam proje ile mimari ölçüler kontrol edilmelidir.

 

Bina Yapım Aşamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler:
– Kuyu dibinin en az 150 cm yapılması tavsiye edilir.
– Kuyu ebatları mimari projeye ve avam projeye uygun tesis edilmelidir.
– Kuyu açıklığı bariyer koyarak kazalar engellenmelidir.
– Kuyu dibinin su izolasyonu yapılmalıdır.
– En üstteki durak zemin kotundan en az 370 cm makine dairesi kümbet betonu yüksekliği olmalıdır.
– Makine dairesi tavan yüksekliği kümbet betonundan en az 200 cm yükseklikte olmalıdır.
– Makine dairesi yüksekliğine ve diğer ölçülere kesinlikle dikkat edilmelidir.

 

Asansör Firması Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler:
– Asansör Firmasının ISO 9001:2008 Kalite yönetim sistemine göre saygın bir onaylanmış kuruluş – (DAS) tarafından belgelendirilmiş olması,
– Asansör Firmasının Onaylanmış Kuruluş-(SIQ) tarafından verilmiş CE Sertifikasına sahip olması,
– Referanslarının kuvvetli olması, yetkililerine ve teknik servis personeline kolay ulaşılabiliyor olması gerekmektedir,
– Sözleşme veya anlaşma açık olmalı, teslim & garanti sürelerini içermelidir.
– Asansör firmasının daha önce yapmış olduğu bir asansörün ziyaret edilmesi faydalı olacaktır.

 

Asansör Yapım Aşamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler:
– Asansör firmasının taahhüdünde bulunmayan işlerle ilgili asansör firmasından rapor istenmelidir.
– Rapora göre inşaatla ilgili işler yapılmalıdır.
– Emniyet sistemlerinin ve diğer kullanılan ekipmanların mutlaka CE belgeli olması.
Mütahide veya asansörü yaptıracak kişiye ait işler;
– Asansör kuyusu ve makine dairesinin oluşturulması
– Kuyu için gerekli çelik konstrüksiyon ve asansörün olduğu kuyularda tek kafes bölme malzemesinin temin edilmesi
– Kuyu dibinin temizlenmesi, su çıkması durumunda izolasyonun yapılması
– Asansör kuyusu badanasının yapılması.
– Kalıp ve demir parçalarının kesilmesi.
– Kuyuya iskele konulması.
– Kuyu aydınlatmasının yapılması.
– Kuyu dibine 220 V elektrik çekilmesi.
– Kuyu dibine iniş için merdiveni yapılması.
– Asansör kapılarının montaj öncesi ve sonrası gerekli kırımın, örme ve sıva kaplama işleri gerekirse kapı üstlerine lento yapılması işleri.
– Makine dairesine dışa doğru açılan en az 80×200 cm ebadında demir kapı yapılması,
– Makine dairesinin boyanması ve aydınlatmasının yapılması,
– Makine dairesi tabliyesine çıkış için merdiven yapılması,
– Makine dairesi tabliyesinin kenarının 110 cm yüksekliğinde korkulukla çevrilmesi,
– Makine dairesinin havalandırması için menfezli pencere yapılması,
– Makine dairesine enerji hattının getirilerek pano ile bağlantısının yapılması,
– Makine dairesi tabliyesinin zayıf olması durumunda çelik konstrüksiyon ile güçlendirilmesi,
– Şantiyede kapalı ve kitlenebilir bir deponun temin edilmesi,
– Montaj sahası güvenliğinin sağlanması,
– Asansör kullanma ruhsatının alınması sırasında yapılacak masraflar. (Harç, vergi,müellif kaydı v.s.)
– Asansör boşluğunun büyük olduğu durumlarda gerekli “U” profil bölmelerinin yapılması,

 

LiftArt Asansör Haberleri
“asansör yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler”
Mart 2017