Konu: Asansörlerde Elektronik Denetleyiciler ve Otomasyon – (Giriş Bölümü)

Asansörler, teknolojinin insanlığın hizmetine sunduğu bir hizmet aracıdır ve günümüzde asansörler,  günlük hayatta insanların işlerini kolaylaştıran temel araçlardan bir tanesi haline gelmiştir.

Asansör kontrol sistemleri ise çok teferruatlı, katı gerçek zamanlı sistemlerdir. Belirlenen zamanlama kıstasları içinde çeşitli işlemleri gerçekleştirmelidirler. Asansör denetleyici sistem, asansörün o andaki konumunu saptamalı ve kabin hızına bağlı olan süreç içerisinde verileri işlemelidir. Aynı bina içerisindeki kontrol edilecek asansör veya kabin sayısı arttıkça denetim mekanizmaları da karmaşık hale gelmektedir. İnsanların asansör kullanımını efektif hale getirebilmek için özel kontrollü sistemler geliştirilmiştir. Çoklu asansör ve kabin kontrolü için yerel ağ (LAN) veya internet ağı kullanılmaya başlamıştır.

Temel olarak gerçek zamanlı sistem; görevlerin, tanımlanan bir süre içerisinde yapıldığı sistemlerdir. Bu gibi sistemler, olay güdümlü çalışan sistemler olarak belirtilmektedir. Zorluğu ise tüm taleplerin yerine getirilmesindeki gecikmelerdir.

Gerçek zamanlı sistemler elektronik denetleyiciler ile kontrol edilmektedirler. Bu nedenle mikro denetleyiciler veya PLC denetleyiciler bu alanda geniş kullanım alanına sahiptirler. Sistemdeki kontrol edilmesi gereken bileşenlerin çokluğu ve bazı uygulamalar için gerekli olan zaman kısıtlamaları bu tür sistemler üzerinde gerçek zamanlı işletim sistemlerinin kullanılmasını teşvik etmektedir.

….. devamı var

Yazının devamı için: bilgi@engelliasansoru.org