Konu: Engelli asansörü ölçüsü

Mimari Tasarım Değerlendirmeleri

Engelli Asansörü ve Klasik Asansör Değerlendirmeleri

 

  1. SORUN TANIMLAMA

Asansör kabini içinde yetersiz alan.

Anahtarların, düğmelerin ve kontrol panelinin yüksek konumu.

Dar giriş kapıları.

Yetersiz açılış aralığı.

 

  1. PLANLAMA İLKESİ

İyi boyutlandırılmış asansörler sağlamak için engelli insanlar rahatça kullanabilirler.

 

  1. TASARIMSAL DAVRANIŞLARI

3.1 Genel

*Engelli asansörü, normalde halkın ulaştığı tüm katlara hizmet etmelidir.

*Anahtarlı asansörler sadece özel tesislerde veya bir asansör operatörü mevcut olduğunda kullanılmalıdır.

*Geniş asansör kabinleri uzun olanlara tercih edilir.

3.2 Asansör kabini

*Tek tekerlekli bir yolcu için tek başına izin verilen minimum iç asansör boyutları 1,00 m x 1,30 m’dir

*Kapı açıklığı 0,90 metreden az olmamalıdır.

*Asansörün içi üç taraftan bir taban rayına ve yerden 0.80 ila 0.85 m uzağa monte edilmelidir.

*Durma hassasiyeti için maksimum tolerans 20 mm olmalıdır.

3.3 Kontrol paneli

*Kontrol paneli, şekil 3’te gösterilen alternatif konumlardan birine monte edilebilir.

*Kolay erişim için kontrol paneli zeminden 0,90 m ila 1,20 m arasında olmalıdır (şek. 2).

*Kontrol düğmeleri erişilebilir bir yerde olmalı ve aydınlatılmalıdır. Çapları 20 mm’den küçük olmamalıdır.

*Zemin seçme düğmeleri üzerindeki rakamlar, dokunma ile kolayca tanımlanabilecek şekilde kabartmalı olmalıdır.

3.4 Çağırma butonları

*Kolay erişim için çağrı butonları yerden 0.90 m ila 1.20 m arasında monte edilmelidir

3.5 Kat tanımlayıcıları

*Yalnız görüş alanı olmayan bir yolcunun ulaşılan zemini tanımlamasına yardımcı olmak için kapı çakmalarının her iki tarafına yaklaşık 1,50 m yükseklikte dokunsal rakamlar yerleştirilmelidir

3.6 Hall sinyali

*Asansör salonu sinyali yaklaşık 1,80 m yüksekliğe yerleştirilmelidir

3.7 Kapı yeniden açma aktivatörleri

*Kapı açma aralığı beş saniyeden az olmamalıdır. Yeniden açıcı aktivatörler sağlanmalıdır.

3.8 Görsel-işitsel sinyaller

*Asansör, zil ve işitme engelli yolcuları eşzamanlı olarak uyarmak için her zemine bir zil ve bir ışık ile ulaşması gerektiğini bildirmelidir.

3.9 Zemin yüzeyi

*Asansörün zemininin ve zeminin ön tarafındaki alanın, kaymayan esnek bir yüzeye veya alçak tabanlı sabit bir halıya sahip olması gerekir.

3.10 Renk

*Asansör kapısının rengi, görme bozukluğu olan kişiler tarafından kolayca ayırt edilebilecek şekilde çevredeki yüzey ile kontrast oluşturmalıdır.

  1. MEVCUT İNŞAATLAR

*Mevcut bir asansör kabininin kabul edilebilir minimum boyutu, tek bir tekerlekli sandalye yolcusu için izin verilen 1,20 m x 1,20 m’dir. Daha küçük kabinler değiştirilmelidir.

*Mevcut bir asansör kapısı açıklığının kabul edilebilir minimum genişliği 0,75 m’dir.

*Tavsiye edilen yükseklikten daha yükseğe monte edilmiş çağrı butonları ve kontrol panelleri, zeminin 1.40 m. Yakınındaysa, tekerlekli sandalye kullanan bir kullanıcının azami erişime sahip olduğu yerde bırakılabilir.

*1,40 metreden yüksek kontroller değiştirilmelidir.

*İki benzer kontrol panelinin bulunduğu yerlerde, sadece bir tanesi değiştirilmelidir. özürlü asansörü ölçüsü için

 

LiftArt Engelli Asansörü ölçüsü

Vimec Engelli Asansörü ölçüleri için tıklayınız