Konu: Koltuklu Merdiven Asansörü Hızı Nedir?

Merdiven asansörüne ihtiyacı olan çoğu insan bu asansörlerin hızını merak etmektedir. Merdiven asansörü acaba düşündükleri kadar yavaş mıdır yoksa hızlı mıdır?

Aslında koltuklu merdiven asansörü hızı, diğer tip ev asansörleri hızı ile neredeyse aynıdır. Standart tip ev asansörleri, dikey çalışan homelift tarzında olan asansörler Türkiye kanunlarına göre 0,15 cm/sn hızını geçemezler. Bu hız çoğu avrupa ve amerika kanunlarına göre de böyledir. Ancak Avusturya kanunlarına göre 0,30 cm/sn asansör hızında ürün üretilebilir.

Bu durumda dikey çalışan bir asansör eğer 3 mt yükseklikteki diğer katın durağına hareket ederse, seyahati olan 300 cm mesafeyi teorik olarak 20 saniyede tamamlayacaktır. Ancak uygulamada yani pratikte bu değişecektir; çünkü asansör butona basılır basılmaz 15 cm hızına ulaşmayacaktır. Önce kendini kontrol edecektir sonra yavaş hızda hareket edecektir ki bu yolcuyu sarsmamak için gereklidir. Daha sonra 15 cm hızına ulaşacak ve durağa varmadan önce tekrar yavaşlayacak ve sonra duracaktır. İşte bütün bu işlemlerin süresi mutlaka 20 sn den fazla olacaktır.

Kanunlara göre koltuklu merdiven asansörü hızı da maksimum 13 cm/sn olabilir. Yani neredeyse dikey asansör hızı ile aynı, 2 cm lik bir hız teorik olarak toplamda 3 saniyelik bir gecikmeye sebep olur; gördüğünüz gibi iki asansörün aynı mesafeyi katetmesinde pek bir fark yoktur.

Sonuç olarak dikey tip ev asansörlerinin hızı maksimum 15 cm/sn ve koltuklu merdiven asansörü hızı ise 13 cm/sn dir. Bir başka deyişle 9 mt/dk ev asansörlerinin hızı; 7,8 mt/dk merdiven asansörlerinin hızıdır.

Bu tip asansörleri klasik tip yolcu asansörleri ile karıştırmamak gerekir. Klasik tip asansörleri farklı sistemler içerir ve daha hızlı hareket edebilirler ancak size sunduğumuz asansör modelleri “engelli asansörleri” yönetmeliğine göre üretilir ki; her an bir engelli bu asansörü kullanabilir ve bu sebeple daha yavaş hareket etmesi gerekir. Dünyadaki otoriteler bu konu üzerinde detaylı bir araştırma yapmışlar ve hızların bu mertebelerde olması gerektiğine kanaat getirmişlerdir. Bizlerin de bu hızlar üzerinde yorum yapmamıza gerek kalmamıştır.

Saygılarımızla.

LiftArt Kaliteli Yaşam ve Asansör Sistemleri Ltd. Şti.
+90 212 608 00 70