[:tr]Merdiven Asansörü Maliyeti Sizi Şaşırtabilir

Yeni bir merdiven asansörü satın almak, kendi evlerinde rahatça yaşamaya devam edebilmeleri için hareketlilik sorunları olan insanlara güvenliği ve özgürlüğü geri kazandıran özgürleştirici bir yatırım olabilir. Ancak, kilit bir soru her zaman “Merdiven asansörünün maliyeti ne kadar olacak?” Belki de merdiven asansörü maliyeti sizi şaşırtabilir.

Merdiven asansörü fiyatını gerçekçi bir şekilde tahmin etmek için çeşitli faktörlerin dikkate alınması gerekir. Bunlar:

Merdiven asansörü kavisli mi yoksa düz bir merdiven için mi?
Kavisli bir merdiven için bir merdiven asansörü çok daha fazla paraya mal olur. Bunun sebebi sizin merdiveninize özel olarak üretilmesidir.

Merdivenin üst kısmında ya da altında kapı gibi bir engel var mı?
Bu, kurulum sırasında elektrikli veya manuel menteşeli katlanır rayın veya başka iyileştirici çalışmaların eklenip eklenmeme anlamına gelebilir.
Bu ray modeli yeni veya yenilenmiş bir sistem olsun, ekipmanın gerçek satın alma fiyatını belirler.

Garanti kapsamı ve süresi.

Bakım sözleşmesindeki detaylar.

Merdiven asansörünün zamanı geldiğinde 2. el satış değeri, (ne yazık ki, kullanılmış merdiven asansörlerinde çok az değer vardır).

Bu nedenlerden dolayı, “ortalama merdiven asansörü fiyatını” belirlemenin neden gerçekten kolay bir yol olmadığının anlaşılmasını kolaylaştırır, ancak bu makale tam olarak buna cevap vermeyi amaçladığından, bazı maliyetleri bilgilerinize sunmaya çalışacağız.

– 18 basamağa kadar Düz Merdiven Asansörünün ortalama maliyeti = 2000 € euro

– Standart uzunlukta (18 basamaklı) Kavisli Merdivenler için merdiven asansörü ortalama maliyeti = 5.500 € euro (Kavisli merdiven boşluğu fiyatları hakkında daha fazla bilgi burada)

Açık Hava Düz Merdiveni Asansörünün ortalama maliyeti 3.250 € euro
(maliyetler, basamaklarının uzunluğuna ve konumuna bağlı olarak değişebilir)

Yeni merdiven asansörlerinin özelliklerini ve fiyatlarını karşılaştırmak için merdiven asansörü karşılaştırma tablomuza göz atın.

Bu merdiven asansörü fiyatlarının (yukarıda belirtilen) ek maliyetler içermesi gerekmez. Tüketicilere toplam fiyatın gerçek bir bilgisini vermek için her zaman bir anket yapmak, sorgulamak gereklidir. Örneğin, bir teknik servis mühendisin her zaman güvenlik kontrolleri yapması ve rutin bakım işleri yapması için yılda en az iki kez servis yapmasını tavsiye ederiz, bu nedenle her zaman bir bakım sözleşmesi yapılması tavsiye edilir.

Yenilenmiş yani ikinci el merdiven asansörü satın alınmış olsanız bile, saygın markalar ve tedarikçiler hala ilk kullanım yılı için garanti vereceklerdir. Bu, merdiven asansörü arızası durumunda yedek parçaların maliyetini karşılayacak ve yenilenmiş 2. el bir modeli düşünen herkes için hayati bir güvence sağlayacaktır.

Tüketiciler ayrıca merdivenlerinin boyutunu ve şeklini de hatırlamalıdır. Merdiven kavisli ise, yeniden satış fiyatı göz ardı edilebilir, çünkü önemli bir değişiklik yapılmadan nadiren farklı bir mülke başarıyla kurulabilir.

Ekonomik Seçim Yapmak
İngiltere’de merdiven asansörlerinin önde gelen üreticilerinde en büyük üreticilerinden birisi eski adı ile Minivator’dür. Minivator 2012 yılından sonra Handicare tarafından satın alındı. Handicare tümü, güvenli ve güvenilir mükemmel, yüksek kaliteli asansörler üretir.

Bir karar vermeden önce, ihtiyaç duyulan merdiven asansörünün gerçek maliyeti hakkında birçok soru sorulmalıdır. Düşük fiyatı paranızın karşılığını alabilmek için önemlidir. Bir kontrol düğmesine basılmasını gerektiren 1.000 ile 1.500 € euro arasındaki tutarda yenilenmiş ikinci el merdiven asansörü, yeni bir merdiven asansöründen daha az pratik değer sunacaktır. Farklı tedarikçiler tarafından sunulan bakım sözleşmelerinin ve garantilerin kalitesi de dikkatle değerlendirilmelidir.

Unutmayınız ki kalitesiz merdiven asansörlerine ucuza sahip olabilirsiniz ama kısa bir zaman içerisinde verdiğiniz bedelin aslında ne kadar yüksek olduğunu, ucuz sandığınız asansörün ne kadar pahalıya satın aldığınız anlaşılacaktır.

Merdiven Asansörü Maliyetleri Sizi Şaşırtabilir

LiftArt
Mart 2020
[:en]Stair Lift Cost May Surprise You

Buying a new stair lift can be a liberating investment that brings back mobility and freedom to people with mobility problems so they can continue living comfortably in their own home. However, a key question is always “How much will the stair lift cost?” Perhaps the cost of the stair lift may surprise you.

Various factors need to be taken into account to realistically estimate the price of the stair lift. These:

Is the stair lift curved or for a straight stairway?
A stair lift for a curved staircase costs a lot more money. The reason for this is that it is produced specifically for your stairs.

Is there an obstacle like a door at the top or bottom of the ladder?
This may mean whether to add an electric or manual hinged folding rail or other remedial work during installation.
Whether this rail model is a new or refurbished system, it determines the actual purchase price of the equipment.

Warranty coverage and duration.

Details on the maintenance contract.

Second-hand sales value of the stair lift when it comes, (unfortunately, there is little value in used stair lifts).

For these reasons, it makes it easy to understand why determining the “average stair lift price” is not really an easy way, but since this article aims to answer exactly this, we will try to present some costs to your information.

– Average cost of Flat Ladder Lift up to 18 steps = 2000 € euro

– Average cost of stair lifts for Curved Stairs of standard length (18 steps) = 5.500 € euro (More information about curved stairwell prices here)

Average cost of Open Air Flat Stair Lift 3.250 € euro
(costs may vary depending on the length and location of their steps)

Check out our stair lift comparison chart to compare the features and prices of new stair lifts.

These stair lift prices (mentioned above) do not need to include additional costs. It is always necessary to conduct a survey, to question consumers a true knowledge of the total price. For example, we recommend that a technical service engineer always perform at least twice a year to perform safety checks and routine maintenance work, so a maintenance contract is always recommended.

Even if you have purchased a refurbished, second-hand stair lift, reputable brands and suppliers will still provide a guarantee for the first year of use. This will cover the cost of spare parts in case of stair lift failure and will provide a vital assurance for anyone considering a refurbished 2nd hand model.

Consumers should also remember the size and shape of their staircase. If the ladder is curved, the resale price can be ignored because it can rarely be successfully installed on a different property without significant changes.

Making Economic Choices
One of the leading manufacturers of stair lifts in the UK is Minivator, formerly known as Minivator. Minivator was purchased by Handicare after 2012. Handicare produces excellent, high quality elevators, all safe and reliable.

Before making a decision, many questions should be asked about the actual cost of the stair lift needed. Its low price is important to get your money’s worth. The refurbished second-hand stair lift for 1,000 to 1,500 euros, which requires a control button to be pressed, will offer less practical value than a new stair lift. The quality of maintenance contracts and warranties offered by different suppliers should also be carefully evaluated.

Do not forget that you can have cheap stair lifts cheaply, but in a short time it will be understood how high the price you give, how expensive you buy the elevator you think is cheap.

Liftart[:]