[:tr]Rüyada merdiven görmek ile alakalı tabirler aşağıda kaynaklara göre sıralanarak yer almaktadır.

Kaynak: İhya:

Dini emirleri yerine getiren kimse için düşmanlara galip gelmeye, fasıklar için inanç zayıflığına ve günaha;

Merdivenden çıkmak hayır ve kurtuluşa, itibar ve şerefe, makam ve mevkiye, rızık ve nimete;

Merdivenden inmek ise üzüntü ve kedere, makam ve mevki kaybına, itibardan düşmeye,

Merdivenden düşmek makam ve görevini kaybetmeye,

Merdivenden düşmek üzere iken tutunarak kurtulmak itibar iadesine, göreve geri dönmeye,

Merdiveni bir inip bir çıkmak halk için yararlı işler yapmaya ve bundan kendisinin de istifade etmesine,

Hastanın merdivenin üst basamağına kadar çıktığını görmesi vefat etmesine,

Merdivenden malum bir yere inmek korku ve sıkıntıdan kurtulmaya,

Bir iş maksadı ile merdivenden inmek hayır ve başarıya, esenlik ve mutluluğa,

Merdiven aradığını ve bulduğunu görmek arzusunun yerine gelmesine,

Merdivenin birinci basamağı namaza, ikincisi oruca, üçüncüsü zekata, dördüncüsü sadakaya, beşincisi hacca, altıncısı cihada, yedincisi Kur’an okumaya,

Merdiven basamakları iş ve meslekte yükselme sebeplerine, bir amaca ulaşmak için başvurulan vesilelere,

Yolculukta konaklanan yerlere, bir iş yahut maksat için süre vermeye delalet eder.

—–

Kaynak: Molla Cami:

Rüyada görülen ağaç merdiven, yolculuktan dolayı sıkıntı ve meşakkata işarettir. Bazen de merdiven, işlerde selamete işarettir. Bazen ağaç merdiven üzerine çıkmak, itaat etmeyen kimseye iyilikle emretmeye, kabul etmeyen kimseye nasihata ve kötülüklerden kaçınmayan kimseyi de, kötülükten kaçındırmaya işarettir.

Bazen de merdiven görmek işlerde sebat ve devama ve saklayıp gizlemek istediği sevinin gizli tutulmasına işarettir. Bazen de merdiven, onu gören kimse için, kahr ve galebeye işarettir. Bir kimse merdiveni yere düşmüş olarak görse, hasta olur. Tekrar dikilmiş ve yerine konulmuş görse, hastalığından kurtulur. Merdiven üzüntülü kimse için selamettir. Merdiven yolculuğa ve şanı yüce bir kimseye de işarettir. Bundan dolayı yeni bir merdivene çıktığını gören kimse, hayra, din ve dünyasında yüksekliğe erişir. Çıktığı merdiven eski ise, ticaret veya başka bir taraftan hayra ve yüksekliğe erişir. Eğer düşmanlık içerisinde ise, düşmanına galip gelir. Kendisinin bir demir merdivenden düştüğünü gören kimsenin dininde zayıflık meydana gelir ve bu halden döner.

Eski bir merdivenden indiğini görse, ticareti çöküntüye uğrar. Merdiven kırılsa ve kendisi de üzerinde bulunsa düşmanına mağlup olur. Bir merdiven koyarak belli bir yere çıktığını gören kimse bulunduğu gurur, korku ve helaktan kurtulur. Ağaç merdiven, münafık bir kimsedir.Bazıları da, ağaç merdivenden yukarı çıkmak, kendilerinde nifak olan bir kavimden medet ummaktır, dediler. Merdivenden yukarı çıkmak, liderliğe bazen de şerli kimselere taşımaya işarettir.

—–

Kaynak: Diyanet:

Bir kimsenin rüyasında toprak veya kerpiçten yapılmış bir merdivenden çıktığını görmesi; o kimsenin hayra ve iyiliğe nail olacağına, eline helalinden rızık geçeceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında kireç ve tuğladan yapılmış bir merdivenden çıktığını görmesi; o kimsenin dini yönden fesada gideceğine, kişinin rüyasında taştan yapılmış bir merdivenden çıktığını görmesin kimsenin katı kalpli birisi olduğuna yorumlanır. Kirmânî’nin yorumuna göre: Rüyanızda uzun bir merdivenden çıktığınızı görmeniz; büyük bir mevkiye sahip olacağınıza, rüyanızda bir merdivenden indiğinizi görmeniz; eğer memur veya işçi iseniz; işinize son verileceğine, eğer halktan birisi iseniz; itibarınızın sarsılacağına işaret eder. Rüyanızda bir merdivenden inerken ayağınızın kayıp düştüğünüzü görmeniz; yerinizden olacağınııza, rüyanızda merdivenden düşerken kendinizi toparlayıp ve bir yere tutunarak kalktığınızı görmeniz; eğer işinizden çıkarılmış iseniz, yeniden işe alınacağınıza delaletle tabir olunur.

Câbiru’l-Mağribînin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir merdivenden tekrar tekrar inip çıktığını görmesi; o kimsenin halkın işlerinde çalıştığına ve halkın o kimseden fayda gördüğüne işaret eder. Bir kimsenin rüyasında geniş ve güzel bir merdivenden çıktığını görmesi; o kimsenin hayır işlerine ilgi gösterdiğine, dolayısıyla halkın duasını aldığına, bir kimsenin rüyasında bir başkasının elinden tutarak bir merdivenden çıkardığını görmesi; o kimsenin bir başkasının vasıtasıyla rütbe ve makam sahibi olacağına delaletle tabir olunur.

Câfer-i Sâdık’ın yorumuna göre: Rüyanızda bir merdivenden çıktığınızı görmeniz; kuvvet ve kudret sahibi olacağınıza, dîninizin kuvvet bulacağına, rüyanızda uzun ve geniş bir merdivenden çıktığınızı görmeniz; yüksek bir makama geleceğinize ve çok büyük insanlarla arkadaş olacağınıza yorumlanır. Rüyanızda eski bir merdivenden çıktığınızı görmeniz; kazanacağınıza ve kazancınızın faydasını göreceğinize, rüyanızda bir merdivenden düştüğünüzü görmeniz; dini yönden fesada uğrayacağınıza, rüyanızda eski bir merdivenden aksayarak adım adım indiğinizi görmeniz; ticarî işlerinizde durgunluk olduğuna işaret eder. Rüyanızda bir ağaç merdivenden çıkarken merdivenin basamaklarının kırıldığını görmeniz; düşmanlarınıza yenileceğinize, rüyanızda bir merdiven bulup onurla bildiğiniz bir yere indiğinizi görmeniz keder ve sıkıntılardan kurtulacağınıza delalet eder. İmam-ı Nablusî’nin yorumuna göre: Rüyada merdiven görülmesi; dünya ve âhirette derece almanın ve itibar kazanmanın bir anahtarıdır.

—–

Kaynak: Nablusi:

Rüyada merdiven görmek. Rüyada görülen ağaç merdiven, yolculuktan dolayı sıkıntı ve meşakkata delalet eder. Bazen de merdiven, işlerde selamete delalet eder. Bazen ağaç merdiven üzerine çıkmak, itaat etmeyen kimseye iyilikle emretmeye, kabul etmeyen kimseye nasihata ve kötülüklerden kaçınmayan kimseyi de, kötülükten kaçındırmaya delalet eder.

Ağaç merdivenin ayakları bina içine yerleştirilmişse, bazan da bu rüya, işlerde sebat ve devama ve saklayıp gizlemek istediği şeyinin gizli tutulmasına delalet eder.

Bazan da merdiven, onu gören kimse için, kahr ve galebeye delalet eder.
Bir kimse merdiveni yere düşmüş olarak görse, hasta olur. Tekrar dikilmiş ve yerine konulmuş görse, hastalığından kurtulur.

Merdiven üzüntülü kimse için selamettir. Yolculuğa ve şanı yüce bir kimseye de delalet eder. Bundan dolayı yeni bir merdivene çıktığını gören kimse, hayra, din ve dünyasında yüksekliğe erişir. Çıktığı merdiven eski ise, ticaret veya başka bir taraftan hayra ve yüksekliğe erişir. Eğer düşmanlık içerisinde ise, düşmanına galip gelir.

Kendisinin bir demir merdivenden düştüğünü gören kimsenin dininde zayıflık meydana gelir ve bu halden döner. Eski bir merdivenden indiğini görse, ticareti çöküntüye uğrar. Merdiven kırılsa, halbuki, kendisi de üzerinde bulunsa düşmanına mağlup olur. Bir merdiven koyarak belli bir yere çıktığını gören kimse bulunduğu gurur, korku ve helaktan kurtulur.

Ağaç merdiven, kıymeti yüksek münafık bir kimsedir. Ondan yukarı çıkmak, delil getirmektir. Bazıları da, ağaç merdivenden yukarı çıkmak, kendilerinde nifak olan bir kavimden medet ummaktır, dediler.

Eğer bir insan bir söz işitmek için merdivene çıktığını görse, galibiyet ve büyüklüğe erişir. Merdivenden yukarı çıkmak, reisliğe bazan da hayırlılardan söz kapıp şerli kimselere taşımaya delalet eder.

—–

Kaynak: Seyyid Süleyman:

Toprak ve kerpiç bir merdivenden çıkmak; hayır selamet ve helal rızktır. Kireç yahut tuğla bir merdivenden çıktığını görenin, dini bozulur. Taş merdiven, kalp katılığıdır. Ağaç ve tahta merdiven; dinde zaaftır.

Kirmani demiştir ki: Uzun bir merdivenden çıktığını gören, büyük makam sahibi olur, hayra erişir. Merdivenden indiğini gören memursa, azl edilir. Halktansa, itibarını kaybeder. Merdivenden kayıp düşmek te, böyle yorumlanır. Düşerken toparlanıp kalkmak, iyidir. Rüya sahibi eski durumuna tekrar kavuşur.

Cabir’ül Mağribi’ye göre, merdivenden tekrara tekrar inip çıkan, halkın işlerini görür ve bundan fayda sağlar. Geniş ve muntazam bir merdivenden çıkmak; hayırlı büyük bir mevkie nail olmaktır.

Cafer-i Sadık şöyle diyor. Dindarlar için merdiven görmek; zaferdir. Günahkarlar için aynı rüya, iyi değildir. Merdivenden çıktığını gören; izzet (mevki ve itibar) sahibi olur, dini kuvvetlenir. Hasta bir insan merdivenin son basamağına kadar çıkarsa, vefat eder. Herhangi bir merdivenden indiğini gören; zenginse fakirleşir, karısı hastaysa vefat eder, makamını kaybeder.

Bazı tabircilere göre, üzerinde bulunduğu ağaç merdivenin kırıldığını gören, düşmanına yenilir. Eski bir merdivenden çıkan, ticaretinden hayır görür, düşmanına galip gelir. Eski bir merdivenden kademe kademe inmek, kesata işarettir.

Merdiven arayıp bulmak, arzuya kavuşmaktır.
Bir merdiveni yavaş yavaş çıkan, reis yahut hatip olur.

Abdulgani’ye göre merdiven, dünya ve ahirette mertebe ve ikbal ile yorumlanır. Bazen de evin hizmetkarına işaret eder.

Sağlıklı bir insanın merdivenin son basamağına kadar çıkması, dünyada mevki sahibi olmasıdır. Merdivenden ma’ruf bir yere, evine, samanlığa yahut arpa ambarına inmek; hayır ve şifadır. Merdivenden mescid, çayırlık gibi bir yere inmek; tevbeye işarettir. Ağaçtan merdiven; nifak ve riya yani bozgunculuk, ikiyüzlülük, altından merdiven; devlet ve servet, gümüş merdiven çok sayıda hizmetkarlarla yorumlanır. Sarı dökmeden merdiven; dünya malına delalettir. Toprak ve kerpiç merdiven, vali ve memur için din ve dünya kuvvetine işarettir. Tüccar için dindarlık ve ticarettir. Taş merdiven, kap katılığı ile beraber mevkie delalet eder.

Merdiven, salih (güzel, halis) amellerin de temsilcisidir. Birinci kademe namaz, ikinci oruç, üçüncü zekat, dördüncü sadaka, beşinci hac, altıncı cihad, yedinci Kur’an kıraatidir.

Merdivenden korkunç bir yere inmek, dinde fesada delildir. Neresi olduğunu bilmediği bir yere, ya ölülerin bulunduğu bir mahale, ya çukura, ya kuyuya, ya vahşi hayvanların bulunduğu bir mekana yahutta demir atmış bir gemiye merdivenle inen, o merdivenin basamaklarını ömrüne nispet etmelidir. Çünkü indiği her basamak, kendisini ölüme yaklaştırır.

Meçhul bir merdivenin en üst basamağına kadar çıkıp orada bulunan bir odaya giren, hasta ise vefat eder ve Cennet’e vasıl olur. Hasta değilse, dünyada mertebe kazanır. Bu rüyanın yorumunda rüya sahibinin hal ve şanı dikkate alınmalıdır.

Bir yolcunun merdivenden inmesi, memleketine döneceğine işaret eder. Ama aynı rüya hasta için ölüm, zengin için zarar, fakir için, müşkülat, memur için azil veya mevki kaybıdır. Bir iş için merdiven koyup ondan inmek, şerre delalet etmez. Bir merdiven bulup onunla bilinen bir mekana inen, korku ve zulümden kurtulur. Üzerinde bulunduğu ağaç merdivenin kırıldığını gören, hasmına mağlup olur.

Yukarıdaki yorumlara ilaveten Cabir’ül Mağribi, birinin elinden tutup merdivenden çıkardığını görenin, bir zat vasıtasıyla hayra nail olacağını, makam kazanacağını söylüyor. Cafer-i Sadık ise uzun ve geniş bir merdivenden çıkanın ehilse, büyük bir makama geleceğini itibar kazanacağını beyan ediyor. “Rüya sahibi ehil değilse dini kuvvetlenir” diyor.

LiftArt
Mayıs 2020
Rüyada merdiven görmek[:en]The terms related to seeing stairs in the dream are listed below, sorted by sources.

Source: Revival:

For those who follow religious orders, to prevail over enemies, weakness in beliefs and temptation for fascists;

Climbing the ladder to good and salvation, dignity and honor, authority and position, sustenance and blessing;

To go down the stairs is sadness and sorrow, loss of authority and position, to fall from reputation,

To fall from the ladder to lose authority and duty,

Getting rid of the ladder while it is about to fall from the stairs, returning to reputation, returning to duty,

Going up and down the ladder to do useful things for the people and benefit from it,

The death of the patient seeing that he climbed up to the upper step of the stairs,

Getting down the stairs from a ladder to get rid of fear and distress,

Going down the stairs for a business purpose is good and success, well-being and happiness,

Fulfill your desire to see that you are looking and finding stairs,

The first step of the ladder is to prayer, the second to fasting, the third to zakah, the fourth to charity, the fifth to pilgrimage, to the sixth jihad, to the seventh to read the Quran,

Stair steps are the reasons for the rise in business and profession, the occasions applied to reach a purpose,

It signifies to give time for a job or purpose to the places to stay.

—–

Source: Molla Mosque:

The wooden ladder in the dream is a sign of distress and hardship due to the journey. Sometimes the staircase is a sign of salvation in the works. Sometimes climbing on a tree ladder is a sign of ordering someone who does not obey, with goodness, who does not agree, and who does not avoid evil, and evil from evil. Sometimes seeing stairs is a sign of persistence and continuity in works and keeping the love that he wants to hide and hide. Sometimes the staircase is a sign for the god and the galler for the one who sees it. If someone sees the ladder falling to the ground, he becomes ill. If he sees it replanted and replaced, he will get rid of his illness. The staircase is a salute for the sad person. The staircase is a sign for the journey and the glory to a great person. Therefore, anyone who sees climbing a new ladder reaches a height in the good, religion and world. If the ladder he climbs to is old, he reaches goodness and height from trade or another side. If he is in hostility, he will prevail over his enemy. Anyone who sees that he fell off an iron ladder has a weakness in his religion and returns from this state. If he sees that he is descending from an old staircase, his trade will collapse. If the ladder is broken and he is on it, he will be defeated by his enemy. By seeing that he climbs to a certain place by putting a ladder, he gets rid of pride, fear and destruction. The wooden staircase is a hypocritical person, and some said, going up the tree ladder, hoping for a tribe that was a discord in them. Going up the stairs is a sign of leadership and sometimes to carry to the poor.

—–

Source: Religious:

A person dreams that he came out of a ladder made of earth or adobe; it signifies that nobody will gain goodness and goodness, and that he will receive his sustenance. A person dreams that he came out of a ladder made of lime and brick; it is interpreted that no one will go to a religious sacrifice and that no one can see a person coming out of a stone staircase in his dream. According to Kirmani’s comment: Seeing that you are climbing a long ladder in your dream; seeing that you will have a great position, that you have come down a ladder in your dream; if you are a civil servant or worker; if you are a public; indicates that your reputation will be shaken. Seeing that your foot fell as you descend from a ladder in your dream; Seeing that you will be out of place, get yourself up and cling to somewhere while falling off the stairs in your dream; If you have been dismissed, you will be signaled that you will be hired again. According to the interpretation of Câbiru’l-Mağribî: seeing someone coming up and down a ladder in their dreams over and over again; it indicates that someone is working in the affairs of the people and that the people benefit from it. Someone’s dream is seeing a wide and beautiful staircase; seeing that nobody is interested in charity, so that they get the prayer of the people, in the dream of someone, they take it from a ladder, holding it by someone else’s hand; it is understood that it will be the rank and authority of anyone through another person. According to the interpretation of Câfer-i Sâdık: Seeing you come out of a ladder in your dream; seeing that you will have strength and might, your religion will find strength, and that you have come out of a long and wide ladder in your dream; it is interpreted that you will come to a higher authority and be friends with very large people. Seeing you dreaming of an old staircase; seeing that you have fallen down a ladder in your dream, as you will win and benefit from your earnings; seeing that you will suffer religiously, and that you dive down an old staircase in your dream, step by step; point out that there is stagnation in your commercial affairs ing that the steps of the ladder are broken when a tree in your dream leaves the ladder; Seeing that you will be defeated by your enemies and that you have found a ladder in your dream and landed in a place you know with honor, it means that you will get rid of grief and troubles. According to the interpretation of Imam Nabi: Seeing the stairs in the dream; It is a key to gain a degree and a reputation in the world and hereafter.

—–

Source: Nablusi:

The wooden ladder in the dream indicates trouble and hardship due to the journey. Sometimes, the staircase indicates salvation in the works. Sometimes climbing on a tree ladder signifies anyone who does not obey, with goodness, who does not agree, and who does not avoid evil, and evasion of evil.

Sometimes, if the feet of the tree ladder are placed inside the building, this dream will signify the persistence and continuity in the works and the secret of what it wants to hide and hide.

Sometimes the staircase signifies to the dam and the gallon for the one who sees it.
If someone sees the ladder falling to the ground, he becomes ill. If he sees it replanted and replaced, he will get rid of his illness.

The staircase is a salute for the sad person. It also signifies journey and glory to a great person. Therefore, anyone who sees climbing a new ladder reaches a height in the good, religion and world. If the ladder he climbs to is old, he reaches goodness and height from trade or another side. If he is in hostility, he will prevail over his enemy.

Anyone who sees that he fell off an iron ladder has a weakness in his religion and returns from this state. If he sees that he is descending from an old staircase, his trade will collapse. If the ladder is broken, whereas he is on himself, he will be defeated by his enemy. By seeing that he climbs to a certain place by putting a ladder, he gets rid of pride, fear and destruction.

The wooden ladder is a hypocrite who is highly valued. Going up from it is bringing evidence. Others said, going up the tree ladder, hoping for a tribe with a discord in themselves.

If a person sees up the ladder to hear a word, he reaches the streak and greatness. Going up the stairs signifies the headman, sometimes taking the words of the auspicious people and carrying them to the holy ones.

—–

Source: Seyyid Süleyman:

Climbing up a dirt and mudbrick ladder; no welfare and halal sust. Those who see that they come out of a lime or brick staircase are distorted. The stone staircase is the stiffness of the heart. Tree and wooden ladder; it is weak in religion.

Kirmani said that: Having a long ladder, he has a great authority and reaches good. If the officer who sees that he is descending from the ladder is released. Rather than public, he loses his reputation. It is interpreted as such, to fall from the ladder. It is good to recover and fall while falling. The dream owner regains his former state.

According to Jabir al-Maghribi, he sees the work of the people and benefits from it, coming up and down again. Going up a wide and uniform staircase; is to have a great position.

Cafer-i Sadık says: Seeing stairs for religious people; It is victory. The same dream is not good for sinners. Seeing that it is off the stairs; He gains the honor (position and reputation), his religion becomes stronger. If a sick person goes up to the last step of the stairs, he will die. Seeing it descends from any stairs; if he is rich, he becomes poor, if his wife is sick, he passes, he loses his office.

According to some disciples, the tree on which he is located is defeated by his enemy, who saw that the ladder was broken. Coming out of an old staircase, he sees no good in his trade and prevails over his enemy. Gradually descending from an old staircase is a mark of kesata. Searching and finding stairs is to reach the desire.
A ladder gradually becomes a leader or orator.

According to Abdulgani, the ladder is interpreted with rank and good fortune in the world and hereafter. Sometimes it points to the servant of the house.

The rise of a healthy person to the last step of the ladder is that he has a position in the world. Going down a ladder from a stairway, home, hayloft or barley barn; it is good and healing. To descend from the staircase to a place like a mosque and a meadow; is the sign of repentance. Stairs made of wood; hypocrisy, hypocrisy, hypocrisy, gold stairs; state and wealth, silver stairs are interpreted with a large number of servants. Stair without spilling yellow; is a sign for world goods. Soil and adobe stairs represent religion and world power for the governor and civil servant. For the merchant is piety and trade. The stone staircase refers to the site with the container stiffness.

The staircase is also representative of righteous (beautiful, pure) deeds. The first level is prayer, second fasting, third zakat, fourth charity, fifth pilgrimage, sixth jihad, seventh Quran recitation.
Going down the stairs from a ladder is evidence of religion in religion. The steps of that ladder, which descends by a ladder to a place where it does not know where it is, to a place where the dead are located, to a pit, to a well, to a place with wild animals or to an anchored ship. Because every step he takes brings him closer to death.

Go up to the top step of an unknown staircase and enter a room there en, the patient dies and becomes at Paradise. If he is not sick, he gains order in the world. In the interpretation of this dream, the state and glory of the dream owner should be taken into account. A passenger’s flight from the stairs indicates that he will return to his hometown. But the same dream is death for the patient, harm for the rich, disgrace for the poor, disgrace for the officer or loss of position. Putting a ladder on a job and getting off it does not signify the evil. He gets rid of fear and cruelty by finding a ladder and landing in a place known with him. When he sees that the tree ladder he is on is broken, he will be defeated by his opponent.

In addition to the comments above, Cabir’ül Moorish says that anyone who sees someone by the hand and takes it out of the ladder will be rewarded through a person, and will win an office. Cafer-i Sadık, on the other hand, declares that if he is capable of coming out of a long and wide staircase, he will come to a great authority and will be respected. “If the dreamer is not competent, his religion will be strengthened,” he says.

LiftArt
May 2020[:]